Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

TRES PEIXES VOANDO

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada: Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
36106940E FERNANDEZ GARCIA GUILLERME TRES PEIXES VOANDO 35
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
04/01/2021 6003792 COMPRAS PRODUCIONS RADIOFONICA 6.512,45 €