Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

AcciónsG

AcciónsG

A CRTVG é socia do Pacto Mundial das Nacións Unidas. As #acciónsG conforman parte esencial da Responsabilidade Social Corporativa da CRTVG e se encadran no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU. #acciónsG son as nosas campañas para actuar, para provocar o cambio e lograr unha sociedade mellor e máis responsable.

Ver todas as campañas #acciónsG