Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

THE VIRGINIAN II

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada: Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
EXT001083 UNIVERSAL STUDIOS LIMITED THE VIRGINIAN II 30
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
05/03/2021 6001104 DER.SERIES FICCION P. ALLEA 24.000,00 €