Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

A VIAXE DE LUCY

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada apoio ao cine: Proxecto acollido á Lei 7/2010, de 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual e ao Real Decreto 988/2015, de 30 de outubro, polo que se regula o réxime xurídico da obriga de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuais europeas. Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE.
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
B70511175 SOMADROME FILMS, S.L. A VIAXE DE LUCY 1
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
19/02/2021 2032014 COPROD. E DER.EXP.METRAX DOCUM 20.000,00 €