Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

A SARIÑA BUSCA PRETENDENTES

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada: Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE.
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
A15580418 VOZ AUDIOVISUAL, S.A.U. A SARIÑA BUSCA PRETENDENTES 15
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
10/11/2021 6003208 CONCURSOS CONT. 825.000,00 €