Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

+ CUÑADOS

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada apoio ao cine: Proxecto acollido á Lei 7/2010, de 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual e ao Real Decreto 988/2015, de 30 de outubro, polo que se regula o réxime xurídico da obriga de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuais europeas. Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE.
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
B70079090 PORTOCABO TV, S.L. + CUÑADOS 1
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
18/04/2022 2032001 COPRODUCIONS E DER.EXP.LONGAMETRAXES 120.000,00 €