CRTVG

Buscar

Os menores de 12 e 13 anos necesitarán autorización xudicial para o cambio de sexo no Rexistro

Publicado o 28/06/2021 20:26
Os menores de 12 e 13 anos necesitarán autorización xudicial para o cambio de sexo no Rexistro
EFE

O anteproxecto de lei trans que aprobará este martes o Consello de Ministros dispón que os menores de 12 e 13 anos necesitarán unha autorización xudicial para cambiar o seu sexo no Rexistro Civil, mentres que a partir dos 14 anos calquera persoa poderá facelo cun trámite administrativo, sen probas nin testemuñas.

A Lei para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI establece un mecanismo para evitar o cambio continuo de sexo e, con iso, a fraude de lei: as persoas que cambiasen a mención rexistral do sexo, para volver facelo terán que obter unha autorización xudicial.

O anteproxecto, que chega ao Consello de Ministros tras meses de ardua negociación,  despatoloxiza as persoas trans e acaba coas tutelas de terceiros para que estas cambien o sexo e o nome no Rexistro: bastará tan só a súa vontade para iso -sen necesidade de informes nin testemuñas-, isto é, o texto recoñece a autodeterminación do xénero.

Estas son as principais medidas do anteproxecto:

• Cambio de sexo no Rexistro Civil: calquera persoa a partir dos 14 anos poderá solicitar a modificación da mención rexistral do sexo e o seu nome. Entre os 14 e os 16 anos, os menores deberán ser asistidos polos seus representantes legais e en caso de disputa, nomearase a un defensor xudicial. Os menores de 12 e 13 anos necesitarán unha autorización xudicial para cambiar o sexo, para o que terán que promover un expediente de xurisdición voluntaria asistidos polos seus representantes legais.

• Calquera menor poderá solicitar o cambio de nome no Rexistro, sen probas nin testemuñas.

• Proceso administrativo para o cambio de nome e sexo que durará un máximo de catro meses: as persoas trans terán que encher un formulario no Rexistro Civil para indicar a desconformidade co sexo asignado ao nacer e solicitar o cambio. Aos tres meses, terá que volver ao Rexistro para ratificar esa decisión e no prazo máximo dun mes o Rexistro deberá ditar a resolución efectiva.

• Libre determinación do xénero e despatoloxización: a vontade da persoa será o único requisito para o cambio, acábanse así os informes médicos e a necesidade de tutelas médicas e legais.

• A lei prohibe as terapias de conversión, aversión ou contracondicionamiento destinadas a modificar a orientación, identidade ou expresión sexual.

• Garante a lesbianas, bisexuais e persoas trans o acceso a técnicas de reprodución asistida.

• Modifica o Código Civil para que as mulleres lesbianas e bisexuais poidan proceder á filiación dos seus fillos sen necesidade de estar casadas.

• No caso dos bebés intersexuais, prohíbense as cirurxías de modificación xenital ao nacer e dá aos pais un prazo de 12 meses antes de inscribir o seu sexo no Rexistro.

• Protección das vítimas de violencia intraxénero e no ámbito familiar

• Inclusión do coñecemento e respecto á diversidade sexual, familiar e de xénero no currículo educativo de todas as etapas, así como formación de profesorado nesta materia.

• Promoción de programas de educación sexual e reprodutiva e de prevención de enfermidades de transmisión sexual.

• Prohibición de discriminación laboral por razóns de diversidade sexual e de xénero. Promoción de medidas de acción positiva para a inclusión laboral do colectivo LGTBI, con especial atención ás mulleres trans.

• Poñeranse en marcha dúas estratexias estatais: unha pola igualdade de trato e a non discriminación das persoas LGTBI -cuadrienal e promovida pola Conferencia Sectorial de Igualdade- e outra para a inclusión social das persoas trans.

• Despregamento dun réxime de infraccións e sancións que inviste as regras relativas á carga da proba cando se trate de discriminación ao colectivo LGTBI. As sancións poderán ser leves (con multas de 200 a 2.000 euros), graves (de 2.001 a 10.000 euros) ou moi graves (de 10.001 a 150.000 euros). Entre as moi graves, a promoción de terapias de conversión ou a denegación do acceso á vivenda pola súa orientación sexual ou identidade de xénero

Noticias web

28/06/2021