CRTVG

Buscar

Anulan acordos entre a UE e Marrocos, recoñecento lexitimidade á Fronte Polisario

Publicado o 29/09/2021 13:25
EFE

O Tribunal Xeral da Unión Europea estimou este mércores os recursos da Fronte Polisario contra o acordo entre a Unión Europea e Marrocos que mantivo preferencias arancelarias comunitarias aos produtos de orixe marroquí, e contra o seu acordo de colaboración de pesca sostible, pero rexeitou a súa reclamación sobre a repartición de posibilidades pesqueiras.

Ademais, a corte, con sede en Luxemburgo, decidiu manter os efectos desas decisións durante "un certo período de tempo", co fin de "preservar a acción exterior da Unión e a seguridade xurídica dos seus compromisos internacionais".

O tribunal europeo, cuxas decisións poden recorrer calquera das partes nun prazo de dous meses, declarou así mesmo inadmisible o recurso da Fronte Polisario contra a repartición das posibilidades de pesca en virtude do acordo de colaboración pesqueira coa UE, por considerar que non lle afecta directamente.

O TXUE resolve así os tres recursos de nulidade interpostos pola Polisario contra outras tantas decisións do Consello da UE (que representa os seus 27 estados membros) de modificar en xaneiro de 2019 dous protocolos do acordo de asociación e libre comercio de produtos agrícolas entre a UE e Rabat, de asinar en marzo do mesmo ano un acordo de pesca sostible e, por último, contra o Regulamento sobre a repartición das posibilidades de pesca en virtude dese segundo pacto, xa que este inclúe caladoiros en augas do Sáhara Occidental onde teñen dereito a faenar 128 barcos europeos (93 españois).

En primeiro lugar, o Tribunal Xeral rexeitou o argumento do Consello de que a Fronte Polisario non ten personalidade xurídica como para ter capacidade procesual, ao considerar que goza de recoñecemento a nivel internacional como representante do pobo do Sáhara Occidental e que pode recorrer ante esa corte para defender o dereito á autodeterminación do pobo do Sáhara Occidental.

En segundo lugar, o Tribunal considerou que na medida en que os acordos se aplican ao Sáhara Occidental, así como ás augas adxacentes a este, afectan o pobo do devandito territorio e requirían que se obtivese o seu consentimento.

Así, concluíu que as decisións impugnadas teñen efectos directos sobre a situación xurídica da Fronte Polisario na súa calidade de representante dese pobo e como parte no proceso de autodeterminación do devandito territorio.

Por último, o Tribunal Xeral subliñou que, no tocante á súa aplicación territorial, a posta en práctica dos acordos ten un carácter puramente automático e non deixa ningunha facultade de apreciación aos seus destinatarios.

A finais de 2015, o TXUE anulou o acordo comercial asinado en 2012 entre Bruxelas e Rabat, que permitía a Marrocos vender na UE os seus produtos agrícolas, incluídos os do Sáhara Occidental, xa que a soberanía do país sobre esa antiga colonia española non estaba recoñecida pola Unión nin pola ONU, segundo a corte.

Pero, un ano máis tarde, o tribunal con sede en Luxemburgo permitiu á UE aplicar o acordo coa puntualización de que Marrocos non podería exportar produtos saharauís con denominación marroquí porque o Sáhara Occidental non pertence a Marrocos.

A principios de 2018, dous anos despois, o TXUE pronunciouse sobre o acordo de pesca entre o club comunitario e o reino alauí, e incidiu no mesmo argumento: que ese pacto non se pode aplicar no Sahara Occidental ao considerar que non forma parte de Marrocos.

Para superar ese escollo, a Comisión Europea realizou consultas con asociacións da sociedade civil no Sáhara Occidental baixo control de Marrocos co obxectivo de garantir que o acordo de pesca repercutía positivamente no territorio, nas cales non participou a Fronte Polisario, pero que se consideraron representativas e favorables.

A finais de 2018, o Consello aprobou un novo acordo de pesca, que foi referendado a principios de 2019 pola Eurocámara e que permitiu aos barcos europeos volver pescar nos caladoiros do Sáhara Occidental, o que reporta a Marrocos uns 50 millóns de euros anuais.

En todo caso, o Tribunal Xeral afirmou hoxe que non pode considerarse que as xestións emprendidas polas autoridades da Unión antes de que se celebrasen os acordos controvertidos permitisen obter o consentimento do pobo do Sáhara Occidental respecto de devanditos acordos. 

A UE e Marrocos tomarán medidas para asegurar as relacións comerciais

A Unión Europea e Marrocos anunciaron que tomarán "as medidas necesarias" a fin de "asegurar o marco legal que garanta a continuación e estabilidade das súas relacións comerciais", despois da decisión do Tribunal Xeral da UE.

Nunha declaración conxunta, o alto representante da Unión Europea para a Política Exterior, Josep Borrell, e o ministro de Asuntos Exteriores de Marrocos, Naser Burita, responden desta maneira ao ditame do tribunal.

"Seguimos plenamente mobilizados para continuar a cooperación entre a Unión Europea e o Reino de Marrocos, nun clima de serenidade e compromiso", indica o comunicado conxunto, co fin, engade, de "consolidar a asociación de prosperidade compartida euromarroquí, lanzada en xuño de 2019".

Para iso, anuncia que a UE e Marrocos continuarán traballando "para desenvolver as múltiples dimensións desta alianza estratéxica" e farano "no mesmo espírito de mobilización, de coherencia e de solidariedade".

Borrell e Burita afirman que esta "asociación igualitaria" está asentada "nunha sólida relación bilateral, baseada na confianza e o respecto mutuo, entre o Reino de Marrocos e a Unión Europea".

Noticias web

29/09/2021