CRTVG

Buscar

O Papa autoriza que as mulleres poidan dar a comuñón e ler palabra de Deus

Publicado o 11/01/2021 13:09
O Papa autoriza que as mulleres poidan dar a comuñón e ler palabra de Deus

O papa Francisco autorizou que as mulleres poidan ler a Palabra de Deus, axudar no altar durante as misas e distribuír a comuñón, pero, polo momento, non abre ao sacerdocio, nun 'motu proprio' (documento pontificio) que introduce cambios no actual código de Dereito Canónico.

Neste 'motu proprio' revísase o documento de San Pablo VI 'Ministeria quedam' (1972) que só permitía aos homes recibir os ministerios do Lectorado e o Acolitado. O lector é o encargado de ler a Palabra de Deus nas cerimonias, mentres que o acólito axuda o diácono e o sacerdote no altar e tamén pode distribuír a comuñón, entre outras funcións.

Aínda que as mulleres xa realizan estes ministerios en lugares onde faltan sacerdotes, na última asemblea do Sínodo dos Bispos sobre a Amazonía aprobouse un punto para que fose institucionalizada.

"Por estes motivos, pareceume oportuno establecer que poden ser institucións como Lectores ou  Acólitos non só homes senón tamén mulleres, en quen, a través do discernimento dos pastores e despois dunha adecuada preparación, a Iglesia recoñece a firme vontade de servir fielmente a Deus e ao pobo cristián", escribe o papa nunha carta ao prefecto da Congregación da Fe, o español Luís  Ladaria.

O Vaticano explicou nunha nota que as mulleres que len a Palabra de Deus durante as celebracións litúrxicas ou que realizan un servizo no altar, como acólitos ou distribúen a Eucaristía, certamente non son novas: en moitos comunidades de todo o mundo son agora unha práctica autorizada polos bispos.

"Ata hoxe, con todo, todo isto levou a cabo sen un mandato institucional real, non obstante o establecido por San Pablo VI, que en 1972, aínda que aboliu as chamadas "ordes menores", decidiu manter o acceso restrinxido a estes ministerios aos homes só porque os consideraba preparatorios para calquera acceso á orde sacra", explica.

Por iso, Francisco, tamén a raíz do debate que xurdiu desde os últimos Sínodos de Bispos, quixo facer oficial e institucional esta presenza da muller no altar.

O papa tamén especifica que "con respecto aos ministerios ordenados, a Igrexa non ten de ningunha maneira a facultade de conferirlles ás mulleres ordenación sacerdotal".

Aínda que o papa estableceu unha comisión para estudar cal foi o papel ou se existiron as chamadas diaconisas nos primeiros anos do cristianismo, polo momento o tema da ordenación sacerdotal das mulleres quedou totalmente estancado.