CRTVG

Buscar

O Goberno protexe os despedidos en período de proba e amplía os ERTE a sectores esenciais

Publicado o 21/04/2020 16:37

O Goberno ampliou a cobertura da prestación por desemprego a máis traballadores, como os despedidos durante o período de proba dun novo traballo ou aos que non puidesen incorporarse a un novo posto por mor desta crise do COVID-19. Segundo explicou este martes a vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras a conferencia de prensa do Consello de Ministros, tamén se incrementou o ámbito de aplicación dos ERTE por causa de forza maior en sectores considerados esenciais que tamén viron reducidos os seus ingresos.

Segundo detallou o Goberno, a forza maior dunha actividade esencial poderá ter carácter parcial e non estenderse, por tanto, a todo o persoal dunha empresa. Xunto a isto prorrógase dous meses o carácter preferente do traballo a distancia, así como o dereito de adaptación do horario e redución da xornada. O obxectivo de todas estas medidas é seguir protexendo a traballadores nesta crise, subliñou Calviño quen avanzou que haberá medidas de financiamento especificas para as empresas que están a apostar polo teletraballo.

Segundo detallou o Goberno, amplíase a cobertura da prestación de desemprego os traballadores cuxos contratos terminasen durante o período de proba dun novo traballo desde o 9 de marzo ou aqueles que deixasen un traballo por ter unha oferta laboral en firme que non se materializou por mor da pandemia. Tamén se reforza a protección dos traballadores fixos descontinuos que poderán incorporarse aos ERTE ou percibir unha prestación aínda cando esgotasen o desemprego. Estes traballadores terán unha prestación de 90 días independentemente de que consumisen o seu desemprego ou de que cotizasen.

Acordouse suspender prazos no ámbito de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social, salvo nos casos nos que a intervención do organismo sexa necesaria para garantir a protección do interese xeral ou por estar relacionados co COVID-19- e reforzar os mecanismos de control e sanción para evitar comportamentos fraudulentos na percepción das prestacións. Haberá unha sanción específica aplicable ás empresas que presenten solicitudes fraudulentas para a obtención de ERTE que ademais e obrigarase ás empresas para devolver as prestacións indebidamente percibidas polos seus traballadores. O Executivo tamén acordou a redución das cotizacións para determinados traballadores agrarios durante os períodos de inactividade en 2020.


Os autónomos poderán renunciar temporalmente á tributación por módulos

 O Consello de Ministros aprobou este martes un novo paquete de medidas económicas que permitirá ás pemes axustar os pagos fraccionados dos seus impostos á situación de peche e aos autónomos renunciar temporalmente ao sistema de tributación por módulos. A vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicou que as medidas fiscais recollidas no real-decreto lei permitirán liberar máis de 1.100 millóns de euros de liquidez para as empresas ao reflectir nos impostos o impacto da epidemia na súa actividade.

Con este cambio, os autónomos que tributan polo sistema de módulos (por cantidades fixas, máis sinxelo) para os seus pagos fraccionados de Imposto sobre a Renda de Persoas Físicas (IRPF) e ingresos a conta do imposto sobre o valor engadido (IVE/IVE) poderán pasar temporalmente ao de estimación directa (por ingresos reais) sen necesidade de permanecer neste tres anos, como establece a lei de maneira xeral, senón que poderán volver a módulos en 2021.

Para os autónomos que se manteñan no sistema de módulos establécese unha redución nos pagos fraccionados de IRPF e IVE, dos que se descontará cada trimestre os días correspondente ao estado de alarma, o que supoñerá un aforro duns 30 millóns no primeiro trimestre e beneficiará a 362.000 traballadores por conta propia en IRPF e 200.000 por IVE.

Ademais, as pequenas e medianas empresas (pemes) que calculan os seus pagos fraccionados conforme aos beneficios de anos anteriores poderán adaptar as súas liquidacións aos ingresos reais trimestrais. Outra medida permite supeditar o abono das débedas tributarias á obtención de financiamento conforme á liña de créditos avalados polo Estado, xa que nestes casos non se aplicará ningunha recarga por atraso.

Os prazos tributarios para atender requirimentos, dilixencias de embargo e formular alegacións nos distintos procedementos tributarios, que xa se ampliaron ata o 30 de abril ou o 20 de maio, amplíanse novamente ata o 30 de maio. Así mesmo, quen satisfixese depósitos para participar en poxas organizadas pola Axencia Tributaria que se suspenderon poderán solicitar a súa devolución.

Os despedidos en período de proba despois do 9 de marzo ou os que renunciaran ao traballo o mes pasado con vistas a outro emprego que non se concretou pola irrupción da pandemia. Son os dous novos colectivos aos que a Seguridade Social lles pagará unha prestación por desemprego.

O material sanitario nacional non pagará IVE ningún. Este imposto baixa tamén no libro, as revistas ou a prensa electrónica do 21 ao 4%. O Goberno prorroga outros dous meses a prioridade do teletraballo e o dereito á adaptación do horario e redución de xornada.
 

 

Noticias web

21/04/2020