CRTVG

Buscar

Os abusos sexuais a menores non prescribirán ata que estes fagan 30 anos de idade

Publicado o 09/06/2020 13:19

• O Consello de Ministros aproba o anteproxecto de lei de protección á infancia

• Priorízase a prevención da violencia contra os menores cun enfoque integral

O Consello de Ministros aprobou este martes o anteproxecto de lei de Protección á Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia, que aborda os múltiples tipos de violencia que sofren os menores.

O Goberno, segundo dixo o vicepresidente Pablo Iglesias, tratará, no seu trámite parlamentario, de enriquecerse e de conseguir "un amplo consenso". Iglesias explicou que ten un enfoque integral porque actúa sobre educación, familia, institucións públicas ou redes sociais, para establecer "un novo paradigma de protección común" cunha "prioridade fundamental, a prevención".

Unha das principais novidades que incorpora o anteproxecto é que as vítimas de abusos sexuais poidan denuncialos ata que fagan os 30 anos e non ata os 18, como ocorre agora. Un aspecto "crucial", segundo o vicepresidente Iglesias, porque "moitas vítimas necesitan ese proceso de maduración" para dar o paso de denunciar. Deste xeito, defendeu, "evítanse situacións de impunidade que foron escandalosas".

A violencia sobre os menores "non é un problema privado, é un problema social", destacou Iglesias, que engadiu que o que pretende a normativa é "acabar coa impunidade da invisibilización do maltrato aos nenos e ás nenas".

Pola súa banda, a voceira do Goberno, María Jesús Montero dixo que "protexer os nenos e nenas de hoxe é asegurar unha sociedade mellor neste presente pero sobre todo no futuro". Montero puxo o acento sobre a importancia da educación na garantía dun mellor futuro para os pequenos e destacou, nese sentido, que dos 16.000 millóns de euros que o Executivo vai distribuír nas comunidades autónomas, 2.000 estarán destinados á educación.

Estas son algunhas das principais medidas incluídas nun texto que, paralizado primeiro polas eleccións de 2019 e despois polo estado de alarma, agora está listo para iniciar a súa tramitación parlamentaria:

Para evitar que moitos dos delitos máis graves prescriban, xa que a maioría das denuncias se producen na idade adulta, a lei modifica ese prazo para que empece a contar cando a vítima faga 30 anos e non 18 como ata o de agora.

• Establécese o deber de calquera persoa de comunicar situacións de risco ante a autoridade competente, aínda que non sexa delito; un deber máis esixente para os colectivos profesionais que teñan un contacto habitual cos nenos.

• Os colexios terán normas claras sobre como actuar ante o acoso escolar, e a Policía e os xuíces formación para detectar e abordar as situacións de malos tratos infantís.

• Haberá un coordinador de benestar e protección nos centros educativos para asegurar o adecuado funcionamento dos protocolos de actuación fronte a indicios de acoso escolar,  ciberacoso, acoso sexual, violencia de xénero e calquera outra forma de violencia.

• Con esta lei perseguiranse novos delitos cometidos a través de Internet, incorporarase a incitación ao suicidio, a cometer infraccións sexuais ou a promoción de trastornos alimentarios.

• A nova regulación inclúe nos delitos de odio a idade como causa de discriminación, tanto sobre menores como sobre maiores, e medidas de prevención da radicalización nos mozos.

• Garántese o acceso aos servizos sanitarios de tratamento e rehabilitación aos menores en situacións de violencia e desenvolverase un protocolo sanitario para facilitar a promoción do bo trato, a identificación de factores de risco e a prevención e detección precoz desa violencia.

• Optimízase a información estatística arredor dos casos de violencia contra a infancia e a adolescencia no Rexistro Unificado de Servizos Sociais sobre Violencia contra a Infancia coa dos servizos sociais de Atención Primaria.

• Créase a figura do delegado de protección nas entidades que realizan actividades deportivas ou de lecer con menores de idade para informar e apoiar os nenos, nenas e adolescentes para o cumprimento dos protocolos de actuación fronte á violencia neste ámbito.

• Unidades especializadas nas forzas de seguridade, nos ámbitos estatal, autonómico e local, na sensibilización, prevención e detección precoz de situacións de violencia. Redúcese a intervención dos nenos nas dilixencias ás que sexan estritamente necesarias.

• Será obrigatoria a imposición da pena de privación da patria potestade aos penados por homicidio ou por asasinato en dúas situacións: cando o autor e a vítima tivesen en común un fillo ou unha filla e cando a vítima fose fillo ou filla do autor.