CRTVG

Buscar

Goberno, empresarios e sindicatos asinan o pacto polo emprego, que recolle 14 medidas

Publicado o 03/07/2020 13:37

O Pacto pola reactivación económica e polo emprego asinado este venres nos xardíns do Palacio da Moncloa polo Goberno, CCOO, UXT, CEOE e Cepyme contempla catorce compromisos sobre os que alcanzar acordos para acelerar a creación de postos de traballo e impulsar a economía española, a través da intensificación, "de maneira inmediata", das distintas mesas de diálogo social.   

No pacto, que consta en total de dez puntos, as partes comprométense a impulsar desde as empresas a recontratación dos traballadores con contrato temporal cuxa relación laboral finalizou durante a crise sanitaria, sempre que as circunstancias o permitan e potenciando na medida do posible a contratación indefinida.   

Ao mesmo tempo, comprométense a impulsar a reincorporación ás empresas dos traballadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) derivados da crise da Covid-19, primando os axustes de capacidade en horas de traballo e non en empregos.   

Goberno e axentes sociais apostan tamén no pacto por desenvolver mecanismos eficaces para a formación e recualificación dos traballadores para a súa capacitación, en particular no ámbito dixital e tecnolóxico. O obxectivo é acceder aos postos de traballo que se cren e o seu  recolocación na mesma ou outra empresa ou sector, especialmente naqueles sectores afectados por un proceso de reconversión ou transformación acelerado polo coronavirus.   

Así mesmo, comprométense a establecer un marco adecuado para o traballo a distancia e a adaptabilidade da xornada laboral, e para os ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción, buscando maior seguridade xurídica, menor vulnerabilidade e volatilidade e unha maior contribución á estabilidade económica.

Igualmente, as partes comprométense a modernizar o marco laboral para minimizar o impacto sobre o emprego de futuras crises e as políticas activas co fin de reorientar os recursos cara a un sistema de apoio personalizado, formación e recualificación dos traballadores, despregando mecanismos para aliñar a oferta e a demanda no mercado laboral.   

Goberno e sindicatos mostran o seu apoio ao desenvolvemento da economía social e o sistema de coidados, así como ao colectivo dos autónomos, "tanto na superación das consecuencias económicas da pandemia como na reactivación das súas actividades profesionais". 

Comprométense ademais a asegurar o reforzamento dos servizos públicos especialmente o sanitario e o sistema de dependencia, así como o servizo público de emprego (SEPE), mellorando a calidade dos empregos e os mecanismos de coordinación e de colaboración público-privada existentes.   

En materia de pensións, apostan por abordar as adaptacións que sexan necesarias para reforzar e garantir a sustentabilidade e suficiencia a longo prazo do sistema público de pensións, protexendo a súa poder adquisitivo.   

E en materia fiscal, comprométense a impulsar medidas para aflorar a economía mergullada, "loitando contra a fraude, a precariedade e a evasión fiscal".

O acordo contempla a posta en marcha dun pacto pola industria que permita a "imprescindible reindustrialización" de España, que "diversifique, equilibre e modernice a súa estrutura produtiva", e impulse sectores estratéxicos.   

O Goberno e os interlocutores sociais avogan ademais por fomentar a transición "verde" do conxunto de sectores produtivos e a economía circular, apostando pola colaboración público-privada e o investimento na industria, a agricultura e en servizos competitivos.   

Tamén apostan por impulsar a dixitalización da economía, o despregamento de capacidades dixitais ao longo de toda a vida laboral e a incorporación ás empresas das novas tecnoloxías, en particular as pemes.   

Para conseguir todos estes obxectivos, o Executivo e os interlocutores sociais acordan reactivar, con carácter inmediato, as mesas de diálogo social xa constituídas e abordar os compromisos recolleitos no pacto nos foros correspondentes.   

"O Goberno e os interlocutores sociais comparten a urxente necesidade de impulsar a reactivación económica e a creación de emprego tras a desescalada das medidas de contención adoptadas ante a emerxencia sanitaria causada pola Covid-19. As circunstancias excepcionais actuais esixen chegar a acordos amplos de país que proporcionen a necesaria estabilidade e permitan sentar as bases dun crecemento económico máis sostible e inclusivo", sosteñen no acordo.

Sánchez asegura que o pacto xerará confianza na economía

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, destacou o "amplo percorrido e a unidade que proxecta" o pacto polo emprego subscrito cos axentes sociais, que demostra que "cando España acorda con España, España avanza e gaña confianza no futuro."

Sánchez realizou estas declaracións tras o acto de firma do acordo. Para o presidente do Goberno, "que as principais forzas empresariais e sindicais sexan capaces de alcanzar acordos sólidos con regularidade durante os últimos anos e meses son un excelente indicador da solidez democrática e unha mensaxe de confianza para nós, os nosos socios europeos e para todo o Mundo".