CRTVG

Buscar

Competencia dá luz verde á fusión de CaixaBank e Bankia, pero con condicións

Publicado o 23/03/2021 18:50
Competencia dá luz verde á fusión de CaixaBank e Bankia, pero con condicións

A Comisión Nacional do Mercado da Competencia (CNMC) autorizou a fusión de CaixaBank e Bankia co compromiso de que o novo grupo actuará para evitar a exclusión financeira e o posible endurecemento de comisións e condicións comerciais, segundo informou este martes.

O futuro banco será líder en España nos segmentos de banca comerciante polo miúdo, pero a fusión afecta tamén os mercados de emisión de tarxetas, datáfonos ou TPV e caixeiros, así como á venda de seguros e a xestión de plans e fondos de pensións.

Tras a análise de todos estes mercados, a CNMC chegou á conclusión de que a operación non supoñerá unha ameaza para a competencia nestes mercados, xa sexa porque as cotas resultantes "non son preocupantes" ou porque existe a suficiente competencia.

Con todo, a análise da CNMC conclúe que a operación si supón unha ameaza en determinados ámbitos do mercado de banca comerciante polo miúdo, especialmente no que se refire á presenza en pequenas localidades e acordos para o uso de caixeiros.

Competencia identificou 21 códigos postais nos que a nova CaixaBank será o único banco presente e outros 65 nos que só terá como competencia a outra entidade, o que supón unha nula ou reducida presión competitiva nestas zonas e outorgaralle "un elevado poder de mercado que podería influír no seu comportamento".
 

Tanto é así que a CNMC identifica un risco de exclusión financeira en determinados lugares se se pechan as oficinas e teme que puidese producirse un empeoramento nas condicións comerciais para os actuais clientes de Bankia.

En canto aos caixeiros automáticos, a CNMC cre que os clientes de ING, Sabadell e as entidades da rede Euro6000 con acordos para acceder á rede de Bankia poderían ter agora que pagar unha comisión máis elevada se rompen eses pactos.Esta situación, advirte a CNMC, sería "especialmente perceptible" nos lugares nos que Bankia ten unha cota de caixeiros especialmente relevante.

Á vista dos problemas de competencia identificados e para evitar o risco de exclusión financeira e o posible endurecemento de comisións e condicións, CaixaBank comprométese a non abandonar ningún municipio no que non haxa outra entidade financeira.

Nos 21 códigos postais nos que CaixaBank é a única entidade, o grupo manterá as condicións dos clientes de Bankia e nos outros 65 códigos postais con pouca competencia non poderá ofrecer condicións peores ás que aplica onde máis competencia ten.

Ademais, CaixaBank non cobrará en ningún dos 86 códigos postais "problemáticos" comisións aos clientes procedentes de Bankia por operacións en portelo se antes as ofrecía gratis e terá que comunicar aos clientes de Bankia cunha antelación mínima de 30 días os cambios en produtos que poidan afectarlles.

A CNMC pon a modo de exemplo deste tipo de comunicacións as novas comisións aplicables como resultado da modificación dun produto ou servizo derivada da fusión, os dereitos de que dispón o cliente ante un cambio de condicións ou a liberdade para cambiar de entidade bancaria.

No caso dos caixeiros, o compromiso de CaixaBank pasa por ofrecer aos clientes das entidades que tiñan acordos con Bankia seguir accedendo aos caixeiros que eran deste banco, ou no caso de que desapareza ao máis próximo de CaixaBank, durante un período de 18 meses e nas mesmas condicións económicas.

En relación coas participacións minoritarias comúns de CaixaBank e Bankia, o compromiso pasa por cumprir coas obrigacións estatutarias e pactos de socios en canto á desinversión da porcentaxe de participación do capital social que exceda do límite previsto como resultado da operación.

A CNMC considera adecuados estes compromisos para solucionar os problemas de competencia que presentaba a operación, pero avisa de que vixiará que se cumpran por parte de CaixaBank, que deberá informarlle nos prazos acordados para iso durante a súa vixencia.