CRTVG

Buscar

Comeza a campaña da renda de 2020 para a presentación de declaracións por Internet

Publicado o 07/04/2021 11:52

A campaña da renda e patrimonio de 2020 comeza este mércores para a presentación de declaracións por Internet e o 2 de xuño para a presentación nas oficinas, e prolongarase ata o 30 de xuño. Coincidindo co inicio da campaña, o Ministerio de Facenda ditou unha orde, publicada hoxe no Boletín Oficial do Estado e en vigor desde hoxe mesmo, que permitirá aos traballadores que percibiron en 2020 prestacións por un expediente de regulación temporal de emprego fraccionar o pagamento do IRPF en seis veces se o resultado da súa declaración lles sae a ingresar.

Hoxe arrinca a campaña para a presentación por Internet das declaracións de renda e patrimonio 2020, mentres que os contribuíntes que desexen realizar por teléfono a declaración da renda poderán facelo desde o 6 de maio. Así mesmo, os que opten pola presentación presencial nas oficinas da AEAT poderán facelo a partir do mércores 2 de xuño, arredor de medio mes máis tarde da data en que habitualmente adoitaba iniciarse.

O prazo da campaña de 2020 finalizará o 30 de xuño en xeral, aínda que concluirá con anterioridade, o 25 de xuño, nos casos de declaracións con resultado para ingresar con domiciliación en conta. Ademais, aqueles que elixan o fraccionamento do pago da declaración terán para realizar o segundo aboamento como límite o 5 de novembro.

Ás dúbidas tradicionais sobre a declaración da renda este ano súmanse as peculiaridades de 2020: as prestacións derivadas dos expedientes de regulación de emprego e o comezo do ingreso mínimo vital. A Axencia Tributaria elaborou dúas guías: unha para os perceptores das prestacións dos ERTE e outra para os beneficiarios do IMV. Nelas, aclara certos aspectos para ter en conta. Ademais, afirma que enviará cartas aos beneficiarios de ambas as prestacións.

No caso concreto dos traballadores en ERTE, Facenda lembra que esta prestación é un rendemento do traballo suxeito ao IRPF e non exento e concreta que a problemática con que se poden atopar os beneficiarios é dobre: a posibilidade de estaren obrigados a presentar declaración ao contaren con dous pagadores, o seu empregador e o propio SEPE, ou recibir aboamentos do SEPE non procedentes.

Con carácter xeral, os contribuíntes teñen que presentar declaración por IRPF cando os seus rendementos do traballo superan os 22.000 euros. Agora ben, cando contan con dous ou máis pagadores, sería o caso dun empregador e do SEPE, ese límite redúcese a 14.000 euros se o importe percibido polo segundo e restantes pagadores supera os 1.500 euros. No caso de que se percibisen do SEPE aboamentos non procedentes ou superiores aos que corresponden, para efectos da declaración na campaña de renda, será diferente en función de se o SEPE iniciou ou completou xa o expediente de reintegro dese exceso no momento en que o contribuínte presente a súa declaración ou se aínda o expediente de reintegro non se iniciou.

Facenda ditou unha orde para que, voluntariamente, os traballadores perceptores de prestacións derivadas dun ERTE poidan fraccionar de maneira extraordinaria o pagamento da súa declaración en seis veces, con vencementos os días 20 de cada mes, o primeiro o 20 de xullo de 2021. Durante o fraccionamento destes pagos non se devindicarán intereses de demora nin será necesaria achega de garantía. Para poder acollerse a este fraccionamento, o contribuínte ou calquera dos membros da unidade familiar en caso de tributación conxunta terá que estar incluído nun ERTE e percibir prestacións por iso durante o exercicio 2020. 

Facenda prevé devolver 10.857 millóns na campaña da renda

A Axencia Tributaria prevé devolver 10.857 millóns de euros na campaña da renda 2020, un 3 % menos ca o ano anterior, debido para o efecto dos expedientes de regulación temporal de emprego e outros factores, explicou este mércores o director xeral da Axencia Tributaria, Jesús Gascón.

A Axencia espera recibir 21,57 millóns de declaracións nesta campaña, un 2,1 % máis, das que 14,33 millóns serán a devolver e 5,96 millóns, a ingresar, un 5,7 % máis, debido a que en moitos casos aos traballadores afectados por un ERTE retívoselles menos do que lles correspondía e agora terán que liquidar a diferenza.

A Axencia Tributaria espera ingresar 12.976 millóns, un 2 % máis, o que lanzará un resultado neto de 2.119 millóns, moi por encima dos 1.536 millóns da campaña anterior.