CRTVG

Buscar

A Audiencia Nacional admite unha querela contra Alcoa pola venda das plantas da Coruña e Avilés

Publicado o 22/12/2020 16:29
A Audiencia Nacional admite unha querela contra Alcoa pola venda das plantas da Coruña e Avilés

A xuíza da Audiencia Nacional María Tardón admitiu a trámite a querela presentada pola Confederación de Cadros e Profesionais (CCP) contra Alcoa e outras dezaoito persoas físicas e xurídicas por supostas irregularidades na venda das plantas da compañía en Avilés e A Coruña.

Nun auto coñecido este martes, a maxistrada dá curso ao escrito presentado polo sindicato por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra a seguridade dos traballadores e pertenza a grupo criminal.

A querela diríxese contra dez persoas físicas e nove xurídicas entre as que se atopan as sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, Parter Capital Group e Grupo Industrial Risco.

No auto de admisión, a maxistrada oficia á UDEF para que realice unha investigación integral respecto das persoas físicas e xurídicas contra as que se dirixe a querela para o esclarecemento dos feitos e de forma previa a resolver sobre as dilixencias pedidas polos  querellantes.

Ademais, "tendo en conta a ausencia de claridade e concreción que se advirte na querela", a xuíza pidelle á UDEF que lle informe sobre a titularidade real das dúas factorías ALU Ibérica LC SL e ALU Ibérica AVL SL, os seus socios, órganos de administración e representación, capital social, situación financeira e cuantos elementos poidan resultar relevantes para determinar a súa posible solvencia, entre outros extremos.

A querela refire que Alcoa Inespal, compañía estadounidense, se dedicaba á produción de aluminio e aglutinaba nos seus dous centros da Coruña e Avilés 688 traballadores. Afirma que a referida mercantil enganou os sindicatos representantes dos traballadores no marco da negociación da extinción colectiva da relación laboral, iniciado o 17 de outubro de 2018, "elidindo desta forma o abono das súas responsabilidades empresariais cos traballadores, abocando á insolvencia das unidades produtivas, para a súa transmisión lucrativa a terceiros".

A querela relata todo o proceso de venda e conclúe que, en definitiva, coas súas actuacións "os  querelados levaron a que a titularidade das dúas factorías termine en mans de empresas pantalla sen capacidade nin para levar a cabo o Plan de Negocios, nin o do pago dos salarios dos traballadores, nin o do investimento, co que se frustra o obxectivo final da negociación, a  salvaguardia dos postos de traballo".

Ao mesmo tempo, engade, con iso levouse ao incumprimento das cláusulas de contratación, o que determinaría a liberación de Alcoa da obrigación de investir (no acordo asumía un desembolso de 95 millóns de dólares pagadeiros en 21 meses desde a venda, para o mantemento da persoal -costa salarial aproximado 42.5 millóns de dólares anuais-), execución de plan de negocio e medidas de protección para evitar o destino dos fondos a fin distinto, destinándose 20 millóns por cada planta para a realización de investimentos.

Así, o primeiro que fai Alcoa, explican, é bloquear o investimento dos 40 millóns de dólares, consignándoo  notarialmente, o que freou os investimentos e o pago dos salarios, pagos de seguridade social e as achegas a plans de pensións dos traballadores que seguían unidos á empresa. Finalmente, engádese que os traballadores das plantas carecen de traballo efectivo e tampouco se impartiu a formación á que se comprometeron.

No seu auto, a xuíza lembra que o pasado día 17 de setembro a Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no procedemento sobre Despedimento Colectivo afectante á factoría de Alcoa de San Cibrao, ditouse sentenza declarando a súa nulidade e condenando á mercantil á reincorporación dos traballadores afectados (524) ao seu posto de traballo, ao entender que a empresa actuou con mala fe nas negociacións, -nun proceso paralelo e similar ao seguido nas dúas factorías ás que afecta a presente querela- e que o fin único que a guiaba era o de apagar as cubas  electrolíticas para pechar a fábrica da maneira máis rendible posible.

Sinala, así mesmo, que os diálogos de Alcoa cunha empresa para vender a planta "permiten sospeitar da existencia dunha decisión estratéxica", e que a mesma entrou na negociación "con posicións predeterminadas e un claro obstáculo de non chegar a un acordo final".