Puntería no chan

Compartir en Facebook

O papel da familia é decisivo á hora de proporcionar aos fillos xogos e xoguetes con estímulos que fagan que o desenvolvemento se leve a cabo de maneira satisfactoria. Hoxe propoñeremos xogos que non precisan de grandes preparativos nin materiais. Con materiais que atoparemos nada máis abrir a porta da casa. Só precisamos isto. Unhas cantas pedras para lanzar. Hoxe xogaremos a afinar a puntería, adestrando movementos corporais como inclinarse, axeonllarse ou lanzar, sen esquecernos da organización espacial. Nenos e nenas sempre tiraron pedras ao longo da historia. Ata estes últimos anos, ata eran os únicos xoguetes que tiñan. E gozaban. E aprendían... Puntería no chan.

Programa TVG: Preescolar na casa