Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

XOGOS OLÍMPICOS TOKYO (2020)

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada: Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
G79362133 DISCOVERY CORPORATE SERVICES LIMITED XOGOS OLÍMPICOS TOKYO (2020) 0
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
25/07/2021 6006001 SERVIZOS DE PRODUCTORAS INFORM 10.833,30 €