Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

XELA ARIAS,VENCERSE É COUSA DE SE TRATAR

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Produción contratada: Expediente suxeito ao ordenamento xurídico privado, de acordo co artigo 47.2 da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Exento da LCSP, en virtude do artigo 10 da Directiva 2014/24/UE
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
B70578190 KAITO ESTUDIOS, S.L. XELA ARIAS,VENCERSE É COUSA DE SE TRATAR 1
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
15/03/2021 6003414 DOCUMENTAIS CONTRATADOS 8.000,00 €