Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Manual de identidade

Logotipos 

CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA

TELEVISIÓN DE GALICIA

Branco fondo negro Branco fondonegro Color fondo gris Negro fondo gris Monocromo fondo gris Color fondo verde Monocromo fondo gris color fondo gris

RADIO GALEGA

Branco fondo negro Monocromo fondo gris Color fondo negro Negro fondo gris Monocromo fondo gris Color fondo azul Monocromo fondo gris color fondo gris

RADIO GALEGA MÚSICA

Branco fondo negro Grises fondo negro Color fondo negro Negro fondo branco Grises fondo gris Color fondo azul grises fondo branco Color fondo branco