Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Convocatoria de proba para un contrato en prácticas na categoría laboral de redactor/a na CRTVG

- Convocatoria (16/06/2021)

- Acta 2 (24/06/2021)

- Acta 3 (30/06/2021)

- Cambio de lugar da proba  do contrato (30/06/2021)

-Cambio membro do tribunal (05/07/2021)

-Listaxe provisional de puntuacións (07/07/2021)

-Listaxe definitiva de puntuacións (13/07/2021)