Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de técnico/a de control de radio na Corporación Radio e Televisión de Galicia