CRTVG

Buscar

Panorámica

O patrimonio subacuático de Galicia

11/01/2020 - 14:30 h

A importancia do mar en Galicia é incuestionable, tanto por ser a comunidade autónoma con máis quilómetros de costa como pola cantidade de xente que ten na pesca e no marisqueo a súa actividade laboral.

O que non sempre temos presente é a cantidade de historias que agochan as nosas rías, algunhas descubertas e outras descoñecidas. Falamos do patrimonio subacuático de Galicia.

Unha reportaxe de Daniel Vázquez. 

Cortes dos diferentes programas da RG
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, crtvg@crtvg.es and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.