CRTVG

Buscar

Autorizado desde o 15 de xuño o corredor turístico de Alemaña cara ás Baleares

Publicado o 12/06/2020 18:06

O Ministerio de Sanidade ditou unha orde pola que autoriza, a partir do próximo 15 de xuño, a posta en marcha dun programa piloto para o establecemento dun corredor turístico seguro desde Alemaña cara ás Illas Baleares mediante o levantamento parcial dos controis temporais nas fronteiras interiores.   

Así, desde o vindeiro luns permitirase a entrada de turistas ás Baleares procedentes de estados membros ou estados asociados Schengen a través de rutas aéreas específicas, así como a entrada a territorio nacional a través das fronteiras interiores ás persoas que cheguen ás Baleares a través deste corredor, quedando estes exceptuados de gardar o período de corentena.   

En total, a orde recolle 47 voos procedentes de diversos aeroportos alemáns programados entre o 15 e o 30 de xuño, a maioría a Mallorca; 8 conexións a Eivissa e só se prevé un voo a Mahón.   

Para este luns hai dous voos programados de Frankfurt e Dusseldorf a Palma; o primeiro voo confirmado a Eivissa, desde Dusseldorf, será o mércores 17 de xuño; e o único voo confirmado con Mahón, o 27 de xuño.   

Cabe lembrar que desde o 'Govern' recoñecían que o mercado alemán é maioritario en Mallorca, pero non ten tanta presenza nas outras illas, polo que expresaron a súa vontade de traballar por que se comercialicen voos que permitan unha repartición máis equilibrada de visitantes entre as distintas illas.

Segundo unha orde publicada este venres no 'Boletín Oficial do Estado' (BOE), a apertura dos corredores turísticos requirirá que a comunidade autónoma de destino se atope na fase 3 do Plan de transición á nova normalidade.   

Así mesmo, esixirase que tanto o Estado de orixe dos turistas como a comunidade autónoma das Baleares teñan unha taxa de ataque da Covid-19 por 100.000 habitantes en sete días consecutivos inferior a nove casos, garantindo con iso unha situación de equivalencia epidemiolóxica.

Será necesario que o turista que se desprace sexa residente no mesmo Estado onde se sitúe o aeroporto de orixe.

Control e requisitos a cumprir

· Os turistas que accedan ao territorio nacional a través dos corredores turísticos deberán estar en disposición de achegar proba de billete de ida e volta desde o aeroporto de orixe do corredor turístico, así como de aloxamento nas Baleares por todo o período de estancia, que non poderá ser inferior a cinco noites.   

· Os corredores turísticos seguros unicamente se poderán establecer en conexións cuxo destino na comunidade autónoma conserve a consideración de aeroporto designado como punto de entrada con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.   

· Os aeroportos de orixe e de destino, así como as compañías aéreas que vaian facer os voos dentro do corredor turístico seguro deberán formar parte do Programa Voluntario de Monitoraxe da Implementación do Protocolo Operativo de EASA para a Covid-19 ou ter implantadas as recomendacións da Axencia da Unión Europea para a Seguridade Aérea (EASA) a partir do 15 de xuño de 2020 ou, no seu caso, a partir do momento en que se vaian a efectuar os voos.   

· As compañías aéreas tamén deberán informar do número máximo de prazas diarias que pretendan comercializar dentro do corredor turístico seguro e facilitar o formulario de saúde pública para localizar os pasaxeiros (Passanger Location Card), que deberá portar o viaxeiro á chegada a España.   

· No aeroporto de chegada, o persoal de Sanidade Exterior levará a cabo os controis sanitarios necesarios, o que incluirá o control documental en base á Passanger Location Card e calquera outro que se estime oportuno.   

· Na orde establécese ademais que, a partir de hoxe mesmo, quedarán exceptuados de cumprir corentena á súa chegada a España os traballadores transfronteirizos, transportistas e as tripulacións; os profesionais sanitarios que se dirixan a exercer a súa actividade laboral, sempre que non estivesen en contacto con persoas diagnosticadas de coronavirus; persoas que accedan ao territorio nacional a través do corredor turístico cara ás Baleares polo levantamento parcial de fronteiras interiores, e os cidadáns dos Estados membros ou Estados asociados Schengen que se despracen a España para participar nunha operación da Axencia Europea da Garda de Fronteiras e Costas.

Un comité de seguimento que se reunirá cada dous días

O obxectivo deste programa piloto, segundo explicou o Ministerio de Sanidade, é comprobar o funcionamento do modelo de levantamento dos controis temporais das fronteiras interiores e a recuperación da liberdade de circulación.

Para iso constituirase un comité de seguimento que se reunirá cada dous días e cuxas decisións se adoptarán por consenso. O devandito comité estará composto por representantes do Ministerio de Sanidade, da Secretaría de Estado de Turismo, de Aena, do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación e dos órganos competentes en materia de Sanidade e Turismo da comunidade autónoma das Illas Baleares.