CRTVG

Buscar

Orzamentos do Estado: 6.847 millóns en novas taxas e suba do IVE ás bebidas con azucre

Publicado o 15/10/2020 22:10
Orzamentos do Estado: 6.847 millóns en novas taxas e suba do IVE ás bebidas con azucre

O Goberno prevé un impacto do conxunto de medidas fiscais e da nova Lei de loita contra a fraude de 6.847 millóns en 2021 e de 2.323 millóns en 2022, grazas a novos impostos 'verdes', aos envases de plástico, un IVE do 21% a bebidas azucradas e as taxas Google e Tobin, o que permitirá incrementar os ingresos en 33.447 millóns o próximo ano, ata o récord de case 495.000 millóns de euros.   

Así se desprende do plan orzamentario de 2021 remitido este xoves polo Executivo a Bruxelas, no que, con todo, contempla que o cociente de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 no 40,3%, fronte ao 41,7% de 2020, debido ao maior aumento do PIB o próximo ano, xa que os ingresos en termos absolutos en 2021 incrementaranse en 33.447 millóns de euros respecto a 2020, alcanzando un récord duns 494.490 millóns.   

O Goberno explica que o aumento dos ingresos públicos se debe á mellora da economía e a actividade e, en menor medida, polas medidas fiscais que se aplicarán a partir do próximo exercicio. En concreto, o impacto estimado do conxunto de medidas fiscais e da nova Lei contra a Fraude fiscal sitúase en 6.847 millóns en 2021 e en 2.323 millóns en 2022 en criterio de caixa.

Entre os cambios impositivos recollidos nos orzamentos e que verán a luz en 2021, ademais do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais e o Imposto sobre Transaccións Financeiras, coñecidos como taxas Google e Tobin, que foron aprobados recentemente polo Parlamento cunha previsión de recadación de 968 millóns e 850 millóns, respectivamente, figura o impulso da fiscalidade ambiental, en liña coas recomendacións da Comisión Europea, como a creación do imposto sobre envases de plástico dun só uso, que xa superou o trámite de información pública.   

Suba do IVE ás bebidas con azucre

O documento enviado ás autoridades europeas tamén recolle outros axustes fiscais como o incremento do IVE das bebidas azucradas e edulcoradas do 10% ao 21%, cuxo obxectivo é "favorecer hábitos máis saudables".   

Tamén figuran as medidas incluídas no proxecto de Lei de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal aprobada esta semana, coa que espera recadar 828 millóns, que permitirán reforzar o control das prácticas irregulares asociadas ás novas tecnoloxías, combater a economía somerxida mediante a baixada do límite de pagos en efectivo no ámbito profesional a 1.000 euros e tamén combater a elusión fiscal das grandes multinacionais para facer un sistema tributario máis xusto, prohibindo tamén as amnistías fiscais.

Gastos

Polo lado dos gastos, o plan orzamentario susténtase nun límite de gasto non financeiro, coñecido como 'teito de gasto', de 196.097 millóns de euros, un 53,7% superior ao aprobado en febreiro e que inclúe transferencias extraordinarias ás CCAA (13.486 millóns) e Seguridade Social (18.396 millóns) e parte dos fondos europeos (27.436 millóns). 

En detalle, contempla que a cociente de gasto sobre PIB pase do 53% en 2020 ao 48% en 2021, aínda que en termos absolutos supón 2.419 millóns máis. En maio o Executivo cifrou en 576.714 millóns os gastos previstos para 2020, polo que en 2021 se elevarían ata uns 579.133 millóns.

Segundo o Goberno, este comportamento é compatible cun fortalecemento do Estado do benestar e con medidas de protección social. De feito, o plan orzamentario recolle o compromiso do Goberno cos pensionistas, que verán revalorizada a súa pensión en 2021 segundo a inflación prevista (0,9%) para garantir o poder adquisitivo.

Así mesmo, tamén recolle o aumento gradual do permiso de paternidade que se eleva de 12 a 16 semanas, o que permite a equiparación cos permisos de maternidade. "Esta medida supón un avance máis cara á igualdade real e implica que, por primeira vez, os pais e as nais terán dereito ás mesmas semanas de permiso", destaca o Goberno.   

Igualmente, recolle o impacto do ingreso mínimo vital (IMV) que se consolidará en 2021.

Caída do PIB en 2020

O plan orzamentario recolle tamén as previsións do cadro macroeconómico, que conta co aval da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF), e estima unha caída do PIB do 11,2% este ano, pero un repunte do 7,2% en 2021, que podería alcanzar o 9,8% se se ten en conta impáctolle do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, co que o Goberno augura un investimento de 72.000 millóns entre 2021 e 2023 procedentes dos fondos europeos (140.000 millóns) que recibirá ata 2026.   

En paralelo, a taxa de paro escalará ao 17,1% este ano, para descender o próximo exercicio ao 16,9%, ou o 16,3% se se contempla o impacto dos fondos europeos.   

Déficit público

En canto ao déficit público, o Goberno informou a Bruxelas da súa estimación de que escale ata o 11,3% do PIB este ano como consecuencia da crise e o maior xesto para paliar as consecuencias, cuxas medidas adoptadas cifra en 210.910 millóns de euros este ano.   

Para 2021, informe dunha taxa de referencia de déficit do 7,7%, un descenso de 3,6 puntos grazas á recuperación dos ingresos derivada da mellor evolución do ciclo económico e ás medidas tributarias relacionadas cunha distribución do déficit de 2021 por subsectores mostra que a Administración Central asumirá a maior parte do custo da pandemia, xa que a taxa de referencia inicial da Administración Central será do 2,4%; para as comunidades autónomas do 2,2%; a Seguridade Social un 3%; e para as entidades locais un 0,1%.   

Con todo, o Estado aprobará unhas transferencias extraordinarias de 18.396 millóns de euros para a Seguridade Social e de 13.486 millóns para as Comunidades Autónomas, polo que o Estado asumirá 31.882 millóns de déficit destes subsectores.   

Por tanto, a taxa de referencia final da Administración Central é do 5,2%, nas CCAA redúcese á metade ata o 1,1% e a Seguridade Social pasará dun déficit de referencia do 3% ao 1,3%, en tanto que as entidades locais manteñen a súa meta do 0,1%, pero poderán usar os seus remanentes pola suspensión das regras fiscais.   

Por último o cociente de débeda pública sobre o PIB pasará do 118,8% deste ano ao 117,4%, o que supón unha redución de 1,4 puntos porcentuais.