CRTVG

Buscar

O Goberno propón que os fiscais dirixan a investigación; así é a reforma da xustiza

Publicado o 18/11/2020 17:18
O Goberno propón que os fiscais dirixan a investigación; así é a reforma da xustiza

O anteproxecto de Lei de axuizamento criminal (Lecrim), que outorgará a instrución das causas penais aos fiscais, propón tamén excluír os partidos políticos e os sindicatos para exercer a acción popular, como sucede nas causas de corrupción, para evitar a "instrumentalización do proceso".

Este mércores, o ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, avanzou que o anteproxecto de lei previsiblemente chegará ao Consello de Ministros nas próximas semanas, unha vella aspiración dos anteriores gobernos de PSOE e PP que nunca viu a luz e que agora o Executivo de Pedro Sánchez pretende culminar.

O fiscal dirixe a investigación en substitución do xuíz

A norma establece un novo deseño do proceso penal, que outorga a instrución das causas penais aos fiscais, en tanto que os actuais xuíces instrutores pasarán a ser xuíces de garantías, é dicir, a investigación dos delitos pasa a depender dos fiscais e non dos xuíces, como sucede agora. Así, ás funcións ordinarias do fiscal súmase agora a de director do procedemento de investigación oficial. 

O xuíz de garantías

O xuíz xa non se ocupará de investigar os procedementos senón de garantir os dereitos das partes ante a actividade investigadora do fiscal. Poderá autorizar medidas que supoñan a inxerencia en dereitos fundamentais, adoptar medidas cautelares ou asegurar as dilixencias relevantes que interesen ao investigado. Con iso, "o xuíz queda situado nunha posición pasiva desde a que resolve as distintas peticións que lle son formuladas sen aliñarse, como agora lle vén imposto na súa faceta de director da investigación, cun dos intereses en xogo".

O xuíz de garantías será sempre o competente para autorizar a interceptación de comunicacións, exclusivamente a instancia do Ministerio Fiscal e sempre que a solicitude presentada por este cumpra cos requisitos legalmente establecidos. Exclúese expresamente a posibilidade de intervir as conversacións da persoa investigada co letrado encargado da súa defensa.

Os partidos e sindicatos, excluídos da acción popular

A lei limita o exercicio da acusación popular, de maneira que "se exclúen, por razóns de mínima coherencia institucional, as persoas xurídicas públicas, os partidos políticos e os sindicatos", estes dous últimos pola "súa peculiar inserción na orde constitucional como organizacións de relevancia pública e polo especial risco de instrumentalización do proceso que dimana da súa intervención activa no debate político". Iso si, defende que entre "o elenco de delitos que resultan idóneos para que os cidadáns poidan defender unha visión da legalidade penal alternativa á do Ministerio Fiscal" estean os delitos de corrupción política.

Suspensión de cargo público para preventivos por rebelión

Hoxe, para as investigacións por delitos de rebelión, a normativa fixa a suspensión de cargo público no procesamento. Pero o borrador anticípao, xunto aos delitos de terrorismo, á prisión provisional, pola "excepcional ameaza que esta actividade criminal conleva para o noso Estado democrático de Dereito". E estende esta suspensión aos casos en que o investigado estea en rebeldía, como sucede co expresidente da Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

Só o fiscal pode informar a opinión pública

A publicidade das actuacións para informar á opinión pública corresponde á Fiscalía que leve a cabo a investigación e, "salvo autorización do fiscal responsable da investigación, os órganos gobernativos e policiais non estarán autorizados para transmitir datos relativos ao procedemento en curso". Trátase dun aspecto que afecta o ámbito xornalístico e, por tanto, á opinión pública e que se toma para evitar "unha transmisión indiscriminada" que perturbe o dereito á presunción de inocencia, polo que se tratará de que "o fluxo de información limítese ao esencial desde o punto de vista do interese informativo e que se transmita de forma aséptica e obxectiva".

Procesos contra deputados e senadores

Nas investigacións contra deputados e senadores só será necesario tramitar o suplicatorio ás cámaras "se se solicita ao xuíz unha concreta actividade cautelar ou se efectivamente se exercite a acción penal e pídese a iniciación do verdadeiro proceso para a imposición dunha pena formulando escrito de acusación, pois só entón se pode perturbar o exercicio da función pública representativa que desenvolve a persoa aforada".

Incriminar falsamente terceiras persoas será delito

Na declaración dun investigado poderase sancionar a falsa incriminación de terceiras persoas, que poderá ser constitutiva de delito. A persoa investigada será debidamente advertida. Ademais, prohíbese administrar substancias, fármacos ou procedementos que alteren a conciencia, a vontade ou a liberdade de decidir no momento de declarar, así como a de utilizar instrumentos ou dispositivos que sirvan para valorar a súa credibilidade.

O axente encuberto, só para delito graves

Só poderá investigarse mediante axente encuberto unha organización criminal dedicada á comisión de delitos graves, e baixo autorización xudicial. Para iso, atenderase ao excepcional perigo ou complexidade da organización.

Excepcións á exención do deber de denunciar por razón de vínculo familiar

O texto exclúe deste dereito aos supostos de delitos cometidos contra bens persoais de menores, porque "prima sobre a consideración ao vínculo afectivo ou familiar o deber de protección e garantía da integridade e indemnidade do menor".

Noticias web

18/11/2020