CRTVG

Buscar

O Goberno mantén as axudas aos autónomos e os desafiuzamentos prohibidos ata o 31 de xaneiro

Publicado o 29/09/2020 15:00

O Goberno aprobou no Consello de Ministros novas medidas sociais: ata o 31 de xaneiro continuarán prohibidos os desafiuzamentos e as subas dos alugueiros

Tamén aprobou a prórroga das axudas aos autónomos ata o 31 de xaneiro. Beneficiaranse uns 600.000 traballadores por conta propia. Os negocios que estean pechados pola situación sanitaria, cobrarán o 50% da base de cotización. É un recorte dun 20% respecto á prestación actual.

Recupérase a prestación extraordinaria por cesamento da actividade para quen perdese o 75% da facturación, aínda que non cheguen a un ano cotizado. E tamén terán acceso á prestación os autónomos en pluriactividade sempre que as súas retribucións non superen dúas veces o salario mínimo. 

O Consello de Ministros aprobou un novo suposto para que os consumidores eléctricos que están aínda en desemprego, ERTE, xornada reducida, ou con algún membro da familia nesas circunstancias, ou ben no caso dos empresarios, visen reducidos un 75 % os seus ingresos, poidan obter o bono social, un desconto do 25 % no recibo da luz.

Este suposto substitúe e amplía a medida que, con carácter excepcional adoptou o Goberno con motivo do estado de alarma para frear a expansión do coronavirus e que permitía solicitar o bono social como consumidor vulnerable aos autónomos que cesaran a súa actividade nunha data posterior ao 14 de marzo, cando entrou en vigor o estado de alarma.

Esta mesma medida era aplicable aos autónomos que viron reducida a súa facturación polo menos nun 75 % en relación coa media do semestre anterior. A medida inclúese dentro dun real decreto-lei, que tamén recolle a prórroga ao 31 de xaneiro dos aprazamentos de alugueres e desafiuzamentos, que formaban parte do que se denominou "escudo social" para protexer ás persoas que sufriron o impacto nas súas economías da crise do Covid-19.

No real decreto-lei aprobado este martes polo Consello de Ministros non se inclúe a prohibición de cortar as subministracións de enerxía e auga na vivenda habitual, que se aprobou para o período en que estivese en vigor o estado de alarma e que en xullo se prorrogou ata o 30 de setembro. A portavoz do Goberno e ministra de Facenda, María Jesús Montero, explicou que iso se debe a que a lexislación xa prohibe o corte desas subministracións para a poboación vulnerable.

En concreto, está prohibido o corte da electricidade para o consumidor vulnerable perceptor do bono social no caso de que no fogar haxa menores, persoas con discapacidade e dependentes, e ademais, os perceptores do bono social dispoñen de catro meses desde o aviso de falta de pagamento para facer fronte ao pago de recibos, en lugar de dous como o resto.

O novo suposto ou categoría de consumidor vulnerable que aprobou o Consello de Ministros establece que teñen esta consideración as persoas en situación de desemprego, nun Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) ou que visen reducida a súa xornada laboral por coidados e, no caso de ser empresario, afrontar circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos pola crise da covid-19.

Tamén terán esa consideración de consumidor vulnerable aqueles en cuxa unidade familiar algún membro atópese nas situacións mencionadas. Para solicitar o bono social, hai tres tramos de ingresos, en función dos membros da unidade familiar, en función de se hai ou non menores e en que número, aínda que tamén puntúa con 0,5 puntos máis para obtelo se algún membro da unidade familiar ten unha discapacidade superior ao 33 %, sufriu violencia de xénero, é vítima do terrorismo ou ten unha dependencia recoñecida de grao 2 ó 3.

Segundo o regulado no real decreto-lei aprobado este martes, ao ser difícil acreditar coa renda a caída de ingresos sufrida durante 2020, os que queiran solicitalo á comercializadora deberán presentar unha declaración responsable na que manifesten a súa situación, ou a dalgún membro da súa unidade familiar, e os ingresos desta.

No caso da nova categoría de bono social, o dereito para percibilo extínguese cando deixen de concorrer os requisitos requiridos para ser beneficiario, feito que o usuario debe comunicar á empresa comercializadora no prazo máximo dun mes, pero en calquera caso o dereito para percibir o bono social baixo o novo suposto finaliza o 30 de xuño de 2021.

Os perceptores por estes motivos de caída de ingresos polo Covid-19 tamén teñen dereito ao denominado bono social térmico, unha axuda directa para axudar a facer fronte aos gastos de calefacción e auga quente durante os meses do inverno para os que teñen o bono social eléctrico. Máis de 1.330.000 fogares son beneficiarios do bono social en España e desde a declaración do estado de alarma máis de 42.000 novos fogares accederon a el, segundo os últimos datos dispoñibles, e preto de 5.000 autónomos acolléronse ao suposto excepcional creado para eles tras a declaración do estado de alarma.

Luz verde á contratación de sanitarios extracomunitarios ou sen praza MIR Madrid

O Goberno autorizou que as comunidades autónomas poidan contratar de forma excepcional a persoal sanitario extracomunitario ou que non conseguise praza na pasada convocatoria de MIR, o que supoñería uns 10.000 profesionais para aliviar a sobrecarga da Sanidade Pública.

Fíxoo tras a aprobación dunha Real Decreto-Lei no Consello de Ministros que recolle a posibilidade de que se poida contratar a aqueles profesionais que contan co grao, licenciatura ou diplomatura correspondente pero carecen do título de especialista recoñecido.

Así, as comunidades poderán contratar a quen realizase as probas selectivas de formación sanitaria especializada na convocatoria 2019-2020, que superaron a puntuación mínima pero non conseguiron praza. O Ministerio de Sanidade informou nun comunicado de que tamén se poderá contratar aos sanitarios extracomunitarios sempre que o Comité de Avaliación emitise o informe proposto, é dicir que estea en primeira fase de tramitación do expediente. 

 

Noticias web

29/09/2020