CRTVG

Buscar

O teletraballo será voluntario, reversible e previa sinatura dun acordo co empresario, agás en caso de pandemia

Publicado o 22/09/2020 15:32

• O Goberno aproba a Lei do teletraballo despois de pactala con empresarios e sindicatos

Coa pandemia afixémonos a convivir co traballo dende a casa. O Consello de Ministros aprobou hoxe a Lei do teletraballo, despois de pactala con empresarios e sindicatos. 

A norma pretende rematar co baleiro legal que había respecto ao traballo a distancia, agora en auxe pola pandemia. Atinxe todos os que traballen dende a casa polo menos dous días á semana

Sempre será voluntario e os empregados poderán renunciar ao teletraballo en calquera momento se cambian de opinión.

A norma tamén aclara que un traballador a distancia é idéntico en dereitos e obrigas aos traballadores presenciais. Tampouco varía a retribución, a estabilidade no emprego, o tempo de traballo, a formación e a promoción profesional.

Segundo sinalou a ministra de Traballo, non poderá usarse a falta de adaptación a este modelo como causa de despedimento obxectivo, o de menor indemnización.

"A negativa da persoa traballadora a traballar a distancia, o exercicio da  reversibilidad ao traballo presencial e as dificultades para o desenvolvemento adecuado da actividade laboral a distancia (...) non serán causas xustificativas da extinción da relación laboral nin da modificación substancial das condicións de traballo", recolle nun comunicado Traballo.

O 'teletraballador' terá todos os medios que precise, como se estivese na oficina, facilitados pola empresa, igual que o seu mantemento.

A empresa poderá adoptar as medidas de vixilancia que considere oportunas para comprobrar que os traballadores están cumprindo coas súas obrigas, pero sempre respectando a súa dignidade, di o texto.

Ademais, os empregados terán dereito a desconectarse, apagar o móbil e non responder os correos cando remate o seu horario laboral.

"Presérvanse os dereitos fundamentais", destacou a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, que situou a aprobación desta norma, acordada con patronal e sindicatos, como o punto de partida de "unha onda de reformas" para un mercado laboral do século  XXI.

O texto, froito de extensas negociacións, non se aplicará ao traballo a distancia despregado con motivo da covid-19, a excepción do tema dos medios necesarios.

Así, obrígase ás empresas para dotar de medios, equipos e ferramentas, así como ao seu mantemento e deixa á negociación colectiva, sen establecer neste caso obrigación, compensar ou non os gastos e como facelo.

"No seu caso, a negociación colectiva establecerá a forma de compensación dos gastos derivados para a persoa traballadora desta forma de traballo a distancia, se existisen e non fosen xa compensados", di o texto.

Para o teletraballo non vinculado a esta situación, a norma fixa a necesidade de asinar un acordo co empregado que vaia a traballar a distancia máis do 30% da xornada semanal durante un período de tres meses e aquí si a obrigación do empresario de pagar os gastos nos que poida incorrer o empregado.

En canto aos prazos de adaptación, un dos puntos de discrepancia entre as partes, as empresas deberán recoller a lei nun convenio ou acordo colectivo nun prazo dun ano desde a súa publicación no BOE ou nun máximo de tres anos, en caso de así acordalo cos representantes dos traballadores.

A norma entrará en vigor 20 días despois da súa publicación no BOE.

Desde UXT, o seu secretario xeral, Pepe Álvarez, cualificou este martes o acordo de "positivo"; mentres que o líder de CCOO,  Unai Xordo, mostrou a súa satisfacción por lograr pactar unha lexislación "avanzada", que "aborda a realidade que veu para quedar".

As patronais CEOE e Cepyme confiaron en que a norma "permitirá avanzar de forma ordenada nesta modalidade, especialmente unha vez que se supere a excepcional conxuntura na que nos atopamos con motivo da covid-19".

O Goberno tamén aprobou este martes a prórroga do programa MeCuida ata o 31 de xaneiro de 2021. Este programa permite adaptar ou reducir xornada, coa consecuente diminución de salario, para o coidado de menores ou dependentes durante a pandemia.

Noticias web

22/09/2020