CRTVG

Buscar

Dicionario LGTB+: conceptos para unha linguaxe inclusiva

Publicado o 28/06/2019 11:49
Dicionario LGTB+: conceptos para unha linguaxe inclusiva

Este ano celébrase o 50 aniversario dos incidentes que ocorreron no Stonewall Inn, en Nova York, que orixinaron o movemento LGTBI+.

Malia que que nos últimos 40 anos se avanzou moito en materia de diversidade e tolerancia cara a este colectivo en España, aínda nos temos que preguntar se se coñece e se usa unha linguaxe para non facer dano nin estigmatizar a ninguén.

Esta é unha guía de conceptos recomendados pola Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais (FELGTB) para falar sobre a diversidade:

- Axénero: persoa sen xénero e que non se identifica con ningún.

- Asexual: persoa que non se sente atraída sexualmente por ningún outro sexo.

- Bifobia: aversión á sexualidade ou ás persoas bisexuais, a quen o parecen ou defenden.

- Binarismo de xénero: fai referencia ás formas tradicionais, chamadas tamén binarias, de xénero: home e muller.

- Bisexual: orientación sexual de quen sente atracción romántica, afectiva e/ou sexualmente por máis dun xénero sexa o seu propio ou diferente.

- Cisxénero: persoa cuxo xénero coincide co seu sexo biolóxico asignado ao nacer.

- Cisheteropatriarcado: referente á organización social en que só prevalece o criterio do home e sempre que sexa heterosexual e cisxénero.

- Cisheteronormatividade: conxunto de crenzas e ideas asimiladas ao heterosexual e cisxénero, cuxo arraigamento produce un tipo de opresión sobre estes colectivos.

- Demisexualidade: persoa que só se sente atraída por aquelas persoas coas que previamente estableceu vínculos emocionais.

- Disforia de xénero: termo médico que describe a discrepancia dunha persoa co sexo/xénero asignado ao nacer.

- Drag King: muller que se viste e maquilla como home, con intencións cómicas, satíricas ou dramáticas para actuar en espectáculos.

- Drag Queen: home que se viste e maquilla de muller, con intencións cómicas, satíricas ou dramáticas para actuar en espectáculos.

- Expresión de xénero: representación física do xénero, que pode ou non coincidir coa identidade de xénero. 

-Gai: home que sente atracción sexual e afectiva por outros homes.

- Xénero: conxunto de características de orixe cultural relativas a patróns de comportamento e de identidade sobre a base das cales se establecen socialmente a distinción entre homes e mulleres.

- Xénero fluído: persoa que non se identifica cunha única identidade de xénero, senón que vai fluíndo entre elas.

- Xénero non binario ou genderqueer: termo que engloba todas aquelas identidades de xénero que van máis aló de home ou muller, tamén chamada cisnormatividade.

- Heterosexual: persoa que sente atracción sexual e afectiva por persoas do outro sexo.

- Homoparentalidade (homomaternidade - homopaternidade): relación existente entre dúas nais lesbianas ou dous pais gais e os seus fillos e fillas derivada da relación xurídica que comporta a filiación.

- Homosexual: persoa que se sente atraída polo mesmo sexo.

- Homofobia: aversión á homosexualidade ou ás persoas homosexuais, a quen o parece ou as defenden.

- Identidade de xénero: fai referencia á percepción que un suxeito ten sobre o seu propio xénero, sen ter en conta cal é o seu sexo biolóxico.

- Intersexual: que presenta características físicas de ambos os sexos, masculino e feminino.

- Lesbiana: muller que sente atracción sexual e afectiva por outras mulleres.

- Lesbofobia: aversión ao lesbianismo ou ás mulleres lesbianas, a quen o parece ou as defenden.

- LGTBIQ+: siglas dos termos lesbiana, gai, trans, bisexual, intersexual e queer, ás que se engade o signo + para aludir ao resto de diversidades sexuais e de xénero.

- Orientación sexual: refírese á atracción afectiva e sexual que as persoas sentimos por outras persoas. En virtude da orientación podemos falar de heterosexualidade, homosexualidade, bisexualidade, asexualidade, pansexualidade, demisexualidade...

- Panxénero: unha persoa que se identifica con todos os xéneros simultaneamente.

- Pansexual: persoa que se sente atraída por todos os sexos e xéneros.

- Queer: Persoa que non é heterosexual ou cisxénero. Rexeita ser clasificada polas súas prácticas sexuais ou o seu xénero para non limitar a súa experiencia como persoa.

- Serofobia: discriminación baseada no medo irracional cara ás persoas que teñen VIH.

- Sexo de asignación: é o que se asigna ás persoas ao nacer pola mera observación dos seus xenitais e en virtude do cal se lle quere presupoñer unha identidade de xénero.

- Transxénero: persoa cuxo xénero non coincide co seu sexo biolóxico asignado ao nacer, con independencia de que se someta a algún tratamento.

- Transexual: persoa que se someteu a un tratamento hormonal ou a unha cirurxía de reasimilación de sexo para obter a aparencia física do sexo oposto.

- Transfobia: aversión ás realidades trans ou ás persoas trans (transexuais, transxéneros, travestis), a quen o parece ou as defenden.

- Travestido/a: persoa que goza adquirindo de forma eventual a aparencia física do sexo oposto.

Noticias web

28/06/2019