CRTVG

Buscar

A Fiscalía considera que o proceso de devolución de menores a Marrocos é "nulo de pleno dereito"

Publicado o 28/09/2021 16:33
A Fiscalía considera que o proceso de devolución de menores a Marrocos é "nulo de pleno dereito"
EFE

A Fiscalía da Audiencia Nacional afirma que as instrucións de retorno de menores non acompañados a Marrocos do pasado mes de agosto foron "nulas de pleno dereito" porque prescindiron "total e absolutamente do procedemento legal establecido" e vulneraron os dereitos dos inmigrantes.

Son os argumentos que reflicte o fiscal Manuel Campoy nun escrito, ao que tivo acceso Efe, onde se mostra a favor de que se admita a trámite o recurso da Asociación Rede Española de Inmigración e Axuda ao Refuxiado contra a comunicación remitida o pasado 10 de agosto polo Ministerio do Interior á Delegación do Goberno para que aplicase o acordo de retorno de menores a Marrocos de 2007 con respecto aos mozos que entraron de maneira irregular en Ceuta o 17 e o 18 de maio pasados.

Con todo, o fiscal cre que deben ser os xulgados do contencioso Ceuta e non a Audiencia Nacional quen estude o caso. No seu informe, o fiscal afirma que "as actuacións administrativas de retorno ao Reino de Marrocos de menores estranxeiros non acompañados, que acudiron masivamente á Cidade Autónoma de Ceuta nos días 17 e 18 de maio, (...) son nulas de pleno dereito, por canto prescinden total e absolutamente do procedemento legalmente establecido, así como que lesionan o dereito fundamental á tutela xudicial efectiva" e vulneran os "trámites e garantías esenciais".

Da análise do expediente administrativo, o fiscal "infire" que nas actuacións de retorno a Marrocos de menores "non se cumpriron ningunha das garantías e trámites esixidos pola lexislación española". Sinala que nas actuacións administrativas impugnadas omitiuse o trámite de comunicación aos menores interesados, "información dos seus dereitos e nomeamento de defensor xudicial, no seu caso, cernándolles así a posibilidade de acceso á tutela xudicial e de poder ser revisados xudicialmente os actos administrativos concernidos".

Todo iso cando, segundo doutrina do Tribunal Constitucional, nun proceso de repatriación de menores, onde "queda afectada a esfera persoal e familiar" dos mesmos, "resulta necesario escoitar o menor". De acordo ao seu escrito, non constan nin os informes sobre as circunstancias familiares dos menores afectados, nin acordos de incoación de procedemento, con notificación aos menores e ao resto de partes nin a información ao menor dos dereitos que lle asisten.

Tampouco se lles deu posibilidade para que formulasen alegacións nin nomeasen a un defensor xudicial, no caso de ser menores de 16 anos, nin outros trámites necesarios como a resolución final "de acordo co principio de interese superior do menor" que lles debeu ser notificada. 

Noticias web

28/09/2021