Nós tamén creamos

Traballos de Pontevedra

6ª edición