Nós tamén creamos

Traballos de A Coruña

6ª edición