Nós tamén creamos

Nós tamén creamos 2012

6ª edición