Nós tamén creamos

Navega Caracol

Gañadores da 7ª edición

Categoría 1. Alumnado de segundo ciclo de educación infantil

'A mellor sopa do mundo', do CEIP LabartaPose

Categoría 2. Alumnado de primeiro e segundo de educación primaria

'Coas mans baleiras', do CEIP de Ponzos, Ferrol (A Coruña)

Categoría 3. Alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria

'A  mellor sopa do mundo', do CEIP A Xunqueira, nº 2

Máis información: Xunta de Galicia

Traballos presentados