Nós tamén creamos

A casa da miña avoa

Gañadores da 7ª edición

Categoría 1. Alumnado de segundo ciclo de educación infantil

'A mellor sopa do mundo', do CEIP LabartaPose

Categoría 2. Alumnado de primeiro e segundo de educación primaria

'Coas mans baleiras', do CEIP de Ponzos, Ferrol (A Coruña)

Categoría 3. Alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria

'A  mellor sopa do mundo', do CEIP A Xunqueira, nº 2

Máis información: Xunta de Galicia

Traballos presentados