Temos corda para rato

Compartir en Facebook

Nenos e nenas están en continuo desenvolvemento. Día a día e hora tras hora aprenden a coñecer o mundo. E boa parte de culpa disto tena o xogo. Os xogos que presentamos sérvenlles aos fillos para tomar conciencia do propio corpo e das súas capacidades de movemento. Tamén servirán para desenvolver as súas posibilidades de coordinación e a para a aprendizaxe de conceptos importantísimos. Hoxe, imos xogar con cordas. Temos corda para rato.

Programa TVG: Preescolar na casa