Movementos para medrar

Compartir en Facebook

O desenvolvemento harmónico e integral dos fillos ten que ser o gran obxectivo a acadar por parte dos pais. Integral quere dicir que abarque tódalas áreas vitais da persoa, dende a área emocional ata a física. Hoxe imos con ximnasia. Desenvolvemento físico xunto con desenvolvemento emocional. Movementos para medrar.

Programa TVG: Preescolar na casa