En Serie

Pratos combinados Pratos combinados

Capítulo 015: Guerra das hamburguesas

Balbina soña con ter un día un pequeno restaurante no que demostra-las súas artes culinarias, lonxe dos clinetes apresurados e convencionais do "Bar Suízo". Sabedora de que no é doado plantexarlle o asunto a Miro, a para "sondear" se o seu home está disposto a mudar de aires, Balbina inventa unha falsa oferta: unha cadea de hamburgueserías inexistente está disposa a merca-lo bar.

Pero tod se complica cando, xunto á falsa oferta, aparece outra auténtica. Balbina terá que escoller entre levar a cabo os seus soños ou conserva-lo "Bar Suízo" e a súa querida clientela.