Cada concello galego contén un completo arquivo audiovisual con noticias próximas, reportaxes e curiosidades relacionadas coa súa contorna