Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Servizo de Documentación

O Servizo de Documentación e Arquivo xestiona e coordina a conservación do arquivo audiovisual e sonoro da CRTVG.

Conta cun servizo de pedidos ao que os interesados poden dirixirse a través do enlace https://www.crtvg.es/crtvg/vendaimaxes no que terán que cumprimentar o formulario de solicitude.