Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Manual de identidade

Logotipos 

CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA

TELEVISIÓN DE GALICIA

Branco fondo negro Branco fondonegro Color fondo gris Negro fondo gris Monocromo fondo gris Color fondo verde Monocromo fondo gris color fondo gris

RADIO GALEGA

Branco fondo negro Monocromo fondo gris Color fondo negro Negro fondo gris Monocromo fondo gris Color fondo azul Monocromo fondo gris color fondo gris

RADIO GALEGA MÚSICA

Branco fondo negro Monocromo fondo negro Color fonfo negro Negro fonfo gris Monocromo fondo gris Color fondo azul Monocromo fondo gris Color fondo gris