Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Leticia Vilar Pumares

Datos académicos

 • Licenciada en Xornalismo. Facultade Ciencias da Información da Universidade de Santiago de Compostela (USC).
 • Curso Universitario perfeccionamento de Gabinetes de Comunicación. USC.
 • Posgrao Técnicas de Información e Comunicación Empresarial. Universidade Pompeu Fabra de Barcelona.
 • Curso Universitario perfeccionamento Xornalismo Especializado. USC.
 • Máster en Acción Electoral. Instituto Jaime Vera.
 • Programa Executivo en Liderado Público. IE Business School.
 • Estudos universitarios de Ciencias Políticas e Xestión Pública. UNIR.

Datos profesionais

 • 2016.- Membro do Consello de Administración da Corporación RTVG desde o 1-1-2016.
 • 2012.- Profesora universitaria asociada da Facultade de Xornalismo da USC. Departamento de Ciencias da Comunicación, Área de Comunicación Audiovisual e Publicidade.
 • Membro do Grupo de Traballo de Titulacións da Facultade de Humanidades da USC en Lugo.
 • Profesora colaboradora do programa “A Ponte” entre a ensinanza media e a USC.
 • Titora das prácticas en empresas e institucións do Grao de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural da USC.
 • 2011.- Directora de Comunicación e TIC´s da Deputación de Lugo. Xefa do servizo e funcionaria de carreira da Deputación.
 • 2007.- Asesora de Comunicación da Deputación de Lugo.
 • 2003.- Directora de Comunicación do Concello de Lugo.
 • 2001.- Colaboradora externa de La Voz de Galicia: xornalista e fotógrafa.
 • 1999.- Directora e editora de diversos programas informativos da CRTVG; presentadora de  informativos autonómicos/locais/programas especiais; reporteira do equipo de directos; xornalista na sede de San Marcos e na delegación da Coruña; presentadora e guionista de programas da CRTVG.
 • 1995/98.- Redactora e locutora en prácticas na Cadena SER, Tele Coruña e CRTVG.