Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Beatriz Soler Vázquez-Guillén

Datos académicos

  • Licenciada en Dereito.
  • Máster en Xornalismo pola Universidade San Pablo C.E.U. (especialidade Radio).

Datos profesionais

  • Abril-xuño de 1999: emisora de Radio Popular (Cadea de Ondas Populares Españolas), Madrid (Informativos).
  • Xaneiro-decembro 2000: xornal “El Ideal Gallego” (A Coruña), redactora da sección local, área de tribunais.
  • Xuño 2001-2009, emisora de Radio Popular (Cadea de Ondas Populares Españolas) na Coruña. Informativos e directora do magazine “La mañana de Cope Coruña”.
  • Xuño 2009-xullo 2011: xefa de Prensa da Delegación Territorial da Xunta de Galicia na Coruña.
  • Xullo 2011-xullo 2015: xefa de Gabinete de Presidencia e Comunicación da Deputación da Coruña.
  • Membro do Consello de Administración da Corporación RTVG desde o 1-1-2016