Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Orzamentos

ORZAMENTOS 2020

O marco orzamentario en que a Corporación Radio e Televisión de Galicia SA (CRTVG) desenvolve a súa misión de servizo público durante 2020, baixo criterios de rendibilidade social e eficiencia económica, rexistra baixo as súas cifras un renovado compromiso na promoción e difusión da lingua galega e no desenvolvemento dunha programación competitiva e de calidade.

|Descarga pdf|