Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Proxectos do Real Decreto 988/2015 – Lei 6%

Proxectos xestionados no marco do Real Decreto 988/2015 – 6%

Datos de contacto

NIF: A15073349 Teléfono:  981540862

Correo electrónico:  sec.programas@crtvg.gal

Web:  https://www.crtvg.gal

Produción contratada apoio ao cine: Proxectos acollidos á Lei 7/2010, de 31 de marzo, Xeral da Comunicación Audiovisual e o Real Decreto 988/2015, de 30 de outubro, polo que se regula o réxime xurídico da obriga de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuais europeas. Expedientes xestionados no marco da Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de febreiro de 2014 sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE

ID Título Xénero
3114105 A VIAXE DE LUCY METRAXE DOCUMENTAL
3116331 AS NEVES LONGAMETRAXE
3116334 AS NEVES LONGAMETRAXE
3116316 AUTO DE ÁNIMAS METRAXE DOCUMENTAL
3114156 CRIAS METRAXE DOCUMENTAL
3114210 DUAS VELLAS, SETE GATOS, TRES MÁQUINAS DE COSER METRAXE DOCUMENTAL
3114168 ENTRE PASTORES E LOBOS METRAXE DOCUMENTAL
3116340 FATUM LONGAMETRAXE