CRTVG

Buscar

Contacta

Directorio

CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA S.A.

DEPARTAMENTO ENDEREZO  ELECTRÓNICO TELÉFONO
     
DIRECCIÓN XERAL dx@crtvg.gal 981.540.610
Adxunta ao Director Xeral. Directora de Organización e Xestión do Cambio  addx@crtvg.gal 981.540.770
     
Dpto. Proxección Social    
Dirección dir.comunicacion@crtvg.gal 981.540.643
Serv. Responsabilidade Social e Asesoramento Lingüístico dir.comunicacion@crtvg.gal 981.540.643
Área de Prensa prensacrtvg@crtvg.gal 981.540.643
Área de  Relacións Públicas rrpp@crtvg.gal 981.540.604
     
ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA    
Dirección secadministracion@crtvg.gal 981.540.810
Xerencia secadministracion@crtvg.gal 981.540.943
     
Dpto. Asesoría Xurídica asesoria@crtvg.gal 981.540.850
     
Dpto. Económico e de Contabilidade administracion@crtvg.gal 981.540.830
Serv. Coordinación e Control da Xestión administracion@crtvg.gal 881.997.962
Serv. Administración e Facturación administracion@crtvg.gal 981.540.821
     
Subdir. Contratación, Patrimonio e Servizos Comúns sercom@crtvg.gal 881.997.981
Serv. Xestión de Servizos Comúns sercom@crtvg.gal 981.540.851
     
Dpto. Recursos Humanos    
Dirección recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.650
Serv. de Sistemas de información de Rec. Humanos, Nóminas e S.S. recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.511
Serv. de  Seguridade Laboral e Relacións Laborais recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.615
Serv. de Formación e Xestión de Persoal recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.578
     
ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN    
Dirección dir.informativos@crtvg.gal 981.540.730
Redactores Xefes dir.informativos@crtvg.gal 981.540.730
Serv. Documentación e Arquivo documentacion@crtvg.gal 981.540.871
Arquivo Sonoro da Radio Galega arquivosonoro.rg@crtvg.gal 981.540.971
     
Dirección Operativa dos Servizos Informativos da Radio Galega sec.dir.operativa.rtg@crtvg.gal 981.540.910
Serv. Informativos da Radio Galega xefeinformativos.rg@crtvg.gal 981.540.941
Serv. de Programas da Radio Galega xefaprogramas.rg@crtvg.gal 981.540.931
     
     
ÁREA DE CONTIDOS    
Dirección dir.programas@crtvg.gal 981.540.710
Subdir. de Programación e Emisións dir.programas@crtvg.gal 981.540.862
     
Serv. de Contidos contidos@crtvg.gal 981.540.862
Serv. de Programas sec.programas@crtvg.gal 981.540.862
     
     
ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS    
Dirección area.tecmedios@crtvg.gal 981.540.710
     
Subdir. de Medios dir.producion@crtvg.gal 981.540.770
Serv. de Produción e Realización alfredo.malde@crtvg.gal 981.540.743
Serv. de Instalacións juancarlos.rey@crtvg.gal 981.540.943
     
Dpto. Enxeñería e Sistemas    
Dirección dir.tecnica@crtvg.gal 981.540.670
Serv. de Operacións Emisións e Mantemento Técnico dir.tecnica@crtvg.gal 981.540.682
Serv. de Sistemas dir.tecnica@crtvg.gal 981.540.841
     
ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO    
Dirección dir.innovacion@crtvg.gal 981.540.633
Serv. de Innovación no Entorno Dixital dir.innovacion@crtvg.gal 981.540.909
Serv. Comercial e de Marketing dir.innovacion@crtvg.gal 981.540.633
     

 

DELEGACIÓNS  DA CRTVG

 
A Coruña - Ferrol
 
Rúa Costa Rica, nº 5 - 25 C / 15004 - A Coruña
Enderezo electrónico TVG: coruna.redaccion@crtvg.gal
ferrol.redaccion@crtvg.gal
Tlf. TVG: 981 266 777
Fax. TVG: 981  279 207
 
Enderezo electrónico RG: coruna.redaccion.rg@crtvg.gal
Tlf. RG: 981 275 151 // 981 279 207
Fax. RG: 981  279 207
 
Lugo
 
Rúa Pascual Veiga, 12-14 baixo D /  27002 Lugo
Enderezo electrónico TVG: lugo.redaccion@crtvg.gal
Tlf. TVG: 982 829 300
Fax TVG: 982 225 332
 
Enderezo electrónico RG: lugo.redaccion.rg@crtvg.gal
Tlf. RG: 982 829 320
Fax. RG: 982 225 332
 
Ourense
 
Rúa José Luis López Cid, nº 2 baixo / Ourense
Enderezo electrónico TVG: ourense.redaccion@crtvg.gal
Tlf. TVG: 988 370 240
Fax.TVG:  988 373 709
 
Enderezo electrónico RG: ourense.redaccion.rg@radiogalega.gal
Tlf. RG: 988 374 372 // 988 373 662
Fax. RG: 988 373 709
 
Vigo-Pontevedra
 
Gran Vía, nº 6 - 1º /  36203 Vigo
Enderezo electrónico TVG: vigo.redaccion@crtvg.gal
Tlf. TVG: 886218600
Fax. TVG: 886218620
 
Enderezo electrónico RG: vigo.redaccion.rg@radiogalega.gal
Tlf.RG: 886218620
Fax RG: 986 432 011
 
Madrid
 
Rúa Bocángel, nº 26 /  28028 Madrid
Enderezo electrónico TVG: madrid.redaccion@crtvg.gal
Tlf. TVG: 91 432 69 04
Fax TVG: 91 576 80 25
 
Enderezo electrónico RG: madrid.redaccion.rg@radiogalega.gal
Tlf. RG: 91 432 69 04
Fax RG: 91 576 80 25