Cando non cobre o seguro de Auto

14/06/2017 10:27:00
Cando non cobre o seguro de Auto

Hai situacións nas que os seguros de Auto non se fan cargo dun sinistro aínda que estea nas súas coberturas


Imprudencias, descoidos e algunhas circunstancias fortuitas son as causas máis  habituais

Cando chega o momento de protexer un coche, as coberturas veñen determinadas polo tipo de seguro elixido: terceiros, todo risco? Con todo, hai sinistros que a póliza posiblemente non cubrirá.


Ben sexa por imprudencias, descoidos ou por simple mala fortuna, existen unha serie de circunstancias nas que as compañías aseguradoras poden negarse a facer fronte ás indemnizacións correspondentes tras un sinistro. Estas son as máis destacadas:

    
Accidente contra un familiar


No caso de ter un accidente contra algún familiar (ata terceiro grado de consanguinidad), a aseguradora pode negarse a asumir os gastos. Polo xeral téndese a pensar que é unha posible fraude, polo que o responsable do accidente terá que facerse cargo de todos os custos derivados do sinistro.


Fillos menores de 25 anos non incluídos na póliza


Si o responsable dun accidente é un menor de 25 anos ou un condutor con menos de 5 anos de antigüidade, e en ningún de ambos casos atópase incluído como condutor ocasional, o tomador do seguro tería que facerse cargo dos danos provocados a terceiros. Para estes casos hai pólizas especiais para condutores nóveles coas que quedan cubertos ante un sinistro.

Desastres naturais e terrorismo


En caso de danos que sexan provocados por problemas meteorolóxicos, operacións militares (en tempo de paz) ou accións terroristas, aínda que as aseguradoras non asuman os gastos, si farao o Consorcio de Compensación de Seguros.

Malia que se trata dunha figura moi descoñecida, o Consorcio de Compensación de Seguros é un organismo público ao servizo do sector asegurador español e que está plenamente integrado no mesmo. Encárgase de indemnizar aqueles casos que o mercado non cobre, tales como os mencionados anteriormente, é dicir, danos ocasionados por actos violentos como o terrorismo ou por actuacións das Forzas Armadas sen estar en tempo de guerra, entre outros.


Descoidos


Un mero despiste pode carrexar consecuencias máis graves do que nun principio poida parecer. Un descoido coas datas da ITV ou un simple esquecemento pode provocar que as aseguradoras se desentiendan das indemnizacións correspondentes.

 

Roubo do vehículo coas chaves postas


Deixarse o coche coas chaves postas ou con calquera sistema activo no interior que permita abrir ou facer funcionar o vehículo no interior e que este sexa subtraído, non será cuberto polo seguro. Nestes casos pasa a ser un hurto en lugar dun roubo, posto que foi propiciado por unha negligencia grave do condutor.

Non poñer unha denuncia en comisaría tamén fará que a compañía aseguradora non asuma a indemnización.


Roubo de obxectos persoais


Polo xeral, a maioría de aseguradoras non se fan cargo do roubo de obxectos que están dentro dun coche, tales como as chaves, as lentes de sol, o ordenador portátil ou o teléfono móbil, salvo que estes estean previamente declarados na póliza como accesorios extra.

 

Conducir sen ITV ou sen carnet


Circular sen ter ao día a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) e ser causante dun accidente, non só fará que a aseguradora non se faga responsable económicamente dos gastos derivados do suceso, senón que ademais o condutor expoñerase á sanción económica correspondente.


Vehículo tuneado sen homologar


O tuning pode traer problemas á hora dun sinistro. Ter un seguro para coche tuneado, non garante que todos aqueles elementos que sexan engadidos vaian estar cubertos pola compañía de seguros. Só estarano os que sexan homologados e cuxa modificación sexa previamente comunicada á compañía de seguros.

 

Asistencia en estrada en vías non aptas para a circulación


Circular por camiños de terra que non estean asfaltados entraña o risco de que en caso de necesitar o servizo de asistencia en estrada, as aseguradoras non teñen obrigación de prestalo. Existen seguros de Auto con condicións especialmente deseñadas para vehículos todoterreno que poden transitar por vías rurales e queren estar cubertos.


Imprudencias


Algúns sinistros débense a imprudencias cometidas polo encargado de conducir do vehículo. Nestes casos non só as compañías de seguros non asumirán os gastos ocasionados, senón que ademais o condutor terá que enfrontarse á multa correspondente.

 

Conducir baixo os efectos do alcohol ou as drogas


Estar baixo os efectos do alcohol ou as drogas é outro dos motivos polos que as aseguradoras non se responsabilizarán dos gastos derivados de danos ocasionados a terceiros. Ademais disto, o condutor deberá facer fronte ás sancións correspondentes ante este tipo de situacións provocadas polo consumo de determinadas sustancias ao volante.


Participación en carreiras ilegais


Participar en carreiras ilegais dentro ou fóra dun circuíto, tamén fará que a compañía aseguradora non asuma ningún custo no caso de que fose necesario. Será o propio condutor do vehículo quen terá que facerse cargo tanto dos danos ocasionados a terceiros.


Omisión do deber de socorro


Outra das causas polas que o asegurado non recibirá axuda económica é a omisión de socorro ao resto de vítimas implicadas no accidente. Neste tipo de casos, tamén terá que facer fronte á sanción xurídica correspondente, posto que está contemplado como delito penal.


Transportar máis pasaxeiros ou máis carga do permitido


Levar no coche máis pasaxeiros do permitido ou máis carga, non só é delito e o condutor terá que facerse cargo da multa correspondente, senón que ademais en caso de accidente a compañía aseguradora non se fará cargo dos gastos a terceiros.


Elixir ben a póliza


É importante ter en conta que o condicionado xeral da póliza é o documento no que atopar resposta ás dúbidas relacionadas coas coberturas do seguro contratado. Polo que antes de tomar a decisión de asegurar un vehículo é moi importante comparar as opcións de seguro de coche e, desta forma, poder elixir a que mellor se adapte a cada necesidade.

 

Compartir en Facebook
Valoración
Envía o teu comentario!.
Para poder comentar esta entrada debes estar rexistrado.
Introduce o teu usuario e contrasinal aquí